Ekstrakt fra Shure.com (2010)

EQ-ing  

Kutte eller øke volumet på separate frekvensbånd for å forbedre lydgjengivelsen i et lydforsterkningssystem. 

Hva kan EQ-ing gjøre noe med?

1.      Øke naturligheten eller forståeligheten ved tale, ved å forsterke de frekvensene som er mest kritiske for taletydlighet.
2.      Øke den generelle utgangs-nivået på et lydforsterkningssystem ved redusere nivået for de frekvensene som gir feedback.
 
Parametre som påvirker hvilke frekvenser som gir feedback:
 • Romakustikk
 • Mikrofonplassering
 • Høyttaler plassering
 • Høyttaler design
 • Lufttemperatur
 • M.m.  

EQ-ing kan ikke :

1.      Forbedre et dårlig lydforsterkningssystem
2.      Forbedre problemer som forårsakes av rommets klang, rommets reflekser, mekaniske vibrasjoner, støy eller av rommets generelle form (design). Dette er akustiske problemer, og kan ikke løses elektronisk, men må løses med akustiske hjelpemidler (absorbsjonsplater og lignende)
3.      Løse problemer som oppstår ved at lydkilden er for langt vekk fra mikrofonen.
4.      Løse probelemer som oppstår på grunn av dårlige komponenter i lydsystemet.
5.      Eliminere forvrengning eller støy pga mismatch mellom systemkomponenter.
6.      Forbedre echo-return problemer telekonferansesystemer. 

Tilnærmingsmåte til EQ-ing:

 • Foreta equaliseringen langsomt og jevnt
 • Etter hver justering, lytt til resultatet. Målet er både å øke lydkvaliteten og å øke gain før feedback oppstår.
 • Når lyden er høy nok og klar nok – stopp EQ-ingen.
 • Hvis EQ-ingen fører til degradert lydkvalitet, stopp EQ-ingen og test lydsystemet i detalj, steg for steg, før du fortsetter EQ-ingen. 

Hva er årsaken til akustisk feedback?

 • Den forsterkede lyden fra en høytaler går tilbake til lydsystemet gjennom en eller annen åpen mikrofon og blir forsterket igjen og igjen. 

 Hva kan forverre feedbacken:

1.      høytalere for nær til mikrofoner
2.      for mange åpne mikrofoner
3.      for høyt nivå på tonekontrollene
4.      for harde romoverflater (Vegger, tak, gulv m.m. av glass, stein, treverk etc) 

 Hva gjør du hvis feedback oppstår før lyden er sterk nok?

1.      Be taleren om å snakke høyere.
2.      Be taleren om å gå nærmere mikrofonen. (halvering av avstanden gir 6dB boost)
3.      Reduser antall åpne mikrofoner. (halvering av antallet gjør det mulig med 3dB boost)
4.      Flytt høytalerne vekk fra mikrofonene. (Dobling av avstanden gjør det mulig med 6dB boost)
5.      Flytt høytalerne nærmere lytterne (halvering av avstand gir 6dB boost)
6.      Bruk en ”feedback reducer” til å kutte de frekvensene hvor feedback oppstår. (Dette kan gi fra 3 til 9 dB boost)